Gebruiksvoorwaarden

Als je gebruik maakt van Edusong, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemeen

 1. Edusong is een initiatief van Bart Spruit

Gevestigd aan Seyndersloot 46, 1602 HB te Enkhuizen.

info@edusong.nl

Abonnementen

 1. Een abonnement wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden. Dit is niet gebonden aan schooljaren. Als je bijvoorbeeld op 1 november een abonnement afsluit, kun je Edusong gebruiken tot en met 31 oktober van het volgende jaar.
 2. Een schoolabonnement of talentabonnement wordt afgesloten voor de hele school. Het is gekoppeld aan het BRIN-nummer van de organisatie. Alle vestigingen onder dit BRIN-nummer mogen gebruik maken van Edusong.
 3. Een abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het uiterlijk één maand voor de afloopdatum opgezegd wordt. Hier krijgt de beheerder van de school automatisch bericht over.
 4. Abonnementen kunnen schriftelijk opgezegd worden (per e-mail of per post) impotenzastop.it. Je krijgt hiervan altijd een bevestiging voor je eigen administratie.
 5. Na opzegging kan Edusong nog gebruikt worden tot de afloopdatum van het lopende abonnement. Daarna wordt de toegang automatisch afgesloten.
 6. Demo account is niet nodig, je kunt het binnen twee weken zonder opgaaf van reden opzeggen.

Gebruiksrecht

 1. Edusong mag alleen gebruikt worden door medewerkers van de organisatie waarvoor besteld is, en alleen voor onderwijs aan leerlingen die aan deze organisatie verbonden zijn.
 2. Je mag geen accounts aanmaken voor mensen die niet werkzaam zijn op de organisatie waarvoor het abonnement is afgesloten.

Ondersteuning, garantie en aansprakelijkheid

 1. Je hebt recht op volledige technische ondersteuning zolang je een actief Edusong abonnement hebt.
 2. Bart Spruit garandeert dat Edusong vrij is van welke gebreken ook.
 3. Bart Spruit garandeert een goede werking van Edusong op de nieuwste versies van moderne browsers (zoals Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer vanaf IE9). De website werkt op computers/digiborden met Windows, Mac OSX, Linux en op tablets (Android en iOS).
 4. Als de website niet voldoet aan deze garantie, zal Bart Spruit binnen redelijke termijn zorgdragen voor herstel.
 5. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek te wijten is aan omstandigheden buiten de invloed van Bart Spruit, die niet door Bart Spruit opgelost kunnen worden (bijvoorbeeld een gebrek in de internetverbinding).
 6. Als er een gebrek optreedt in Edusong, is de aansprakelijkheid van Bart Spruit beperkt tot herstel van de zaak, of terugbetaling van de abonnementsprijs van het huidige abonnementsjaar.
 7. Bart Spruit is niet aansprakelijk als de schade te wijten is aan opzet, grove schuld of verwijtbaar handelen van de onderwijsinstelling.
 8. Bart Spruit doet er alles aan om ervoor te zorgen dat Edusong altijd bereikbaar is, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de website.
 9. Bart Spruit aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in Edusong zou kunnen voorkomen.