Welkom bij EDUSONG

Visie EDUSONG

Bij EDUSONG maken wij educatieve liedjes, oftewel liedjes waar je iets van leert. Daarvoor combineren wij zaakvakken met muziek. Dit zorgt voor een rijkere leeromgeving en meer muziek in de klas.

Door het combineren van zaakvakken en muziek, wordt de stof van het zaakvak op een andere manier aangeboden. Daardoor komen er meerdere leerstijlen aanbod, waardoor meer leerlingen zullen leren ed-hrvatski.com. De leerlingen gaan bovendien niet alleen maar aan de slag met een kant en klaar lied, maar ook hun eigen input en creativiteit zijn van groot belang.

Op deze manier ontstaan er veel verschillende effectieve werkvormen zoals:

  • Ruimte voor humor, plezier, ontspanning

  • Ruimte voor uiten van gevoel

  • Ruimte voor stellen van vragen

  • Ruimte voor experiment

  • Tijd voor reflectie

Werkvormen die ook terug te vinden zijn in de 21ste eeuwse vaardigheden zoals:

Samenwerken
Kritisch denken
Creatief denken
Communiceren
Sociale en culturele vaardigheden

Kortom met Edusong haalt u een rijke aanvulling op uw methodes voor de zaakvakken in huis.